Bixinta

  • Habka ka bixida VDO Panel waa sida soo socota:

    1. Laga soo bilaabo Pane bidix, dhagsii Log Out.

    or

    Laga bilaabo Barka Sare, dhagsii  ka dibna ka dooro Logout ee hoos u dhaca.    Waxaa lagaa saarayaa goobta VDO Panel.