Upcoming VDO Panel Initiatives : Version 1.5.5 (Last Update : 30 Nov 2023)

 

 ✅  La cusboonaysiiyay: Xogta Geo-ga ee server-ka deegaanka waa la cusboonaysiiyay.

 ✅  La cusboonaysiiyay: Xirmooyinka Vdopanel Laravel waxaa lagu cusboonaysiiyay noocyadii ugu dambeeyay.

 ✅ Horumarin: Dhawr hawlood ayaa la hagaajiyay

 ✅  Fixed: Admin login by token bug

 ✅  Go'an: Dhowr cayn oo kale ayaa la hagaajiyay